Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nya lagar och förordningar

Medling obligatorisk för kommuner och rumsavlyssning tillåten från årsskiftet.
Läs mer om de nya lagar och förordningar som trätt i kraft i regeringens skrift Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2007/2008.