Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ombud behövde inte arbeta på tåget

Migrationsöverdomstolen godkänner ersättning för tidsspillan för två Sundsvalladvokater.

Migrationsöverdomstolen ändrar migrationsdomstolens beslut, och beviljar två advokater ersättning för tidsspillan för tågresan mellan Sundsvall och Stockholm.

De båda advokaterna yrkade på ersättning för 9,5 timmars tidsspillan för resan. Migrationsdomstolen ansåg dock att de borde kunnat arbeta på tåget åtminstone en del av tiden, och ersatte bara fem timmar. Ombuden överklagade och hänvisade till att tystnads- och lojalitetsplikten till klienten hindrade dem från att arbeta på tåget.

Migrationsöverdomstolen går alltså på advokaternas linje, och anser att man inte kunde kräva av ombuden att de skulle arbeta under resan, om det äventyrade sekretessen. De får därmed ersättning för hela restiden, med undantag för en timmes middagsuppehåll.