Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Rätten till biträde vid förundersökning utökas

Proposition föreslår att förhörda ska få juridiskt biträde.

Regeringen vill utöka rätten till juridiskt biträde vid förundersökning. Idag krävs att en person är skäligen misstänkt för ett brott. Med den föreslagna ändringen ska såväl misstänkta som andra aktörer, till exempel vittnen och målsäganden, kunna få juridiskt biträde med vid förhör.

Läs mer i prop 2007/08:47 Utvidgad rätt till biträde vid förhör under förundersökning m.m.