Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Conceil d’ Etats dom nu på engelska

Frankrikes högsta förvaltningsdomstol, Conceil d’Etat, fastslog i en dom i april att EU:s medlemsstater måste respektera advokaters tystnadsplikt och klientlojalitet, och att detta innebär en begränsning i hur man kan tillämpa EU:s penningtvättdirektiv.

Nu finns domen i engelsk översättning.

Läs domen.