Skattenivån för olika företagsformer, till exempel enskild näringsverksamhet, så kallade 3:12-bolag och marknadsnoterade bolag, är i huvudsak likvärdig. Det visar en ny rapport som i dag överlämnats till regeringen.

Rapporten är gjord på uppdrag av finansminister Anders Borg för att jämföra skatteuttaget för olika företagsformer.

Det övergripande resultatet är att skattebördan är förhållandevis likvärdig för olika företagsformer. När jämförelsen avser specifika situationer, till exmpel vid konkurs och vid företagsförsäljning, framkommer dock vissa skillnader, men det finns ingen företagsform som systematiskt gynnas eller missgynnas.

Rapporten "The taxation of business income in Sweden" är skriven av Peter Birch Sørensen, professor i nationalekonomi vid Köpenhamns universitet.

Ladda ner rapporten