Telefonavlyssning, lagring av uppgifter om vem du ringer, sms:ar eller mejlar och användning av flygpassageraruppgifter. Är det motiverade åtgärder i kampen mot terrorism och annan gränsöverskridande brottslighet? Hur uppnår vi en bra balans mellan brottsbekämpning och intrång i våra personliga förhållanden? Skyddas vårt privatliv tillräckligt i nya lagar och lagförslag?
 
Dessa är några av de vardagsnära EU-frågor som diskuteras i en paneldebatt den 12 juni i Riksdagshuset. Välkommen att ställa dina frågor direkt till panelen. Anmälan senast den 11 juni.

Mer information