Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden invigs

Ny myndighet ska ha tillsyn över tvångsmedelsanvändning.

Idag invigs Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Nämnden är en ny fristående myndighet som ska utöva tillsyn över brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsmedel och kvalificerade skyddsidentiteter och därmed sammanhängande verksamhet. Dessutom ska nämnden ha tillsyn över Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter.