Inför Advokatfullmäktige har 274 advokater undertecknat en skrivelse till samfundets styrelse angående förslaget till nya vägledande regler om god advokatsed. Advokaterna uppmanar styrelsen att förändra de vägledande reglerna så att det blir möjligt för en advokatbyrå att företräda flera budgivare i en företagsöverlåtelse, så kallad controlled auction.

Läs skrivelsen!