Sverige har erbjudits att medverka i Rwandas arbete med att bygga upp specialdomstolar för kommersiell tvistelösning. Det är Rwandas önskan att två eller tre svenska erfarna jurister engageras i arbetet genom att döma i kommersiella mål, utbilda domare, stärka domstolsadministrationen, bidra till lagstiftningen mm.

Tjänstgöringstiden är preliminärt ett år. De ekonomiska villkoren är gynnsamma. Intresseanmälan lämnas till professor Claes Sandgren som kan lämna närmare upplysningar: Claes.sandgren@juridicum.su.se, tel 073-935 5453.