Deltagare i Hildarys vårträff på Advokatsamfundet.
Deltagarna i Hildarys vårlunch i solen utanför Advokatsamfundets hus.

Ett tjugotal kvinnliga jurister samlades idag den 5 juni för Hildary-möte med vårlunch på Advokatsamfundet. Chefsjurist Maria Billing informerad om Hildas olika delprojekt, och deltagarna vid lunchen fick också chansen att se sig omkring i Advokatsamfundets hus.