Europaparlamentet förtydligar i ett tillägg till sin rapport om lobbyverksamhet att advokater inte ska räknas som lobbyister när de verkar i sin traditionella roll som juridiska rådgivare.

Rapporten antogs av Europaparlamentets kommitté för författningsfrågor i april 2008, och reglerar lobbyisters rättigheter och skyldigheter inom EU. I den ursprungliga versionen gjordes ingen åtskillnad på advokaters olika roller som lobbyister och juridiska rådgivare. Detta kritiserades av CCBE, Rådet för advokatsamfunden inom EU, eftersom advokater därmed skulle bli skyldiga att redovisa information som de fått i rollen som juridiska rådgivare.

I det nu antagna tillägget klargörs att advokater enbart omfattas av reglerna för lobbyister när de arbetar för att "påverka politiken snarare än rättsbildningen".