Agneta Bäcklund
Rättschefen i Justitiedepartementet Agneta Bäcklund talade på Hildary.

– Att vara tjänsteman i en politisk organisation är ganska speciellt. Allt jag gör gör jag åt ministern eller regeringen, aldrig i mitt eget namn.

Det sa rättschefen i Justitiedepartementet Agneta Bäcklund som idag den 3 mars talade vid mars månads Hildarymöte i Stockholm. Agneta Bäcklund talade bland annat om att som tjänsteman stå för kontinuitet och helhetssyn i en organisation där det finns ett ständigt tryck på att förändra.
– Samtidigt är det roligt, att arbeta med människor som har makt att förändra samhället, sa Agneta Bäcklund.

Agneta Bäcklund tog också upp frågan om yrkesliv och familj. Under de 14 år hon arbetat på departementet har det skett stora förändringar på det området.
– När jag började var det en icke-fråga. Nu tycker jag att det är en självklarhet på departementet att man ska kunna förena arbete och familj, sa Agneta Bäckström.

Läs mer om Agneta Bäcklunds föredrag i Advokaten nr 3, 2008.