• 19 november 2008
  Ny lag om penningtvätt presenterad
  I dag överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till en ny lag om penningtvätt och finansiering av terrorism.
 • 19 november 2008
  Advokater i nya Prövningsnämnden
  Advokat Claes Peyron och generalsekreterare Anne Ramberg har utsetts av regeringen att ingå i den nyinrättade Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut.
 • 17 november 2008
  Fredrik Malmberg ny BO
  I dag, måndag den 17 november, tillträder Fredrik Malmberg som ny barnombudsman.
 • 17 november 2008
  Bidragsspärr ska avskräcka från brott
  Dra in bidraget till den som döms för ett allvarligt bidragsbrott. Det föreslår Utredningen om bidragsspärr som i dag har överlämnat sitt betänkande till finansminister Anders Borg.
 • 17 november 2008
  Ny rutin för skadestånd utreds
  Regeringen har tillsatt en utredning för att överväga om det bör införas en särskild rutin för att underlätta frivillig betalning av skadestånd som dömts ut på grund av brott.
 • 14 november 2008
  Advokatsamfundet ser allvarligt på missat överklagande
  En tonårig asylsökande från Kongo-Kinshasa riskerar att utvisas då hans advokat missat att lämna in ett överklagande i tid. Det rapporterar SR Ekot i dag. Advokatsamfundet ser allvarligt på förseelsen.
 • 14 november 2008
  Brottsoffer i mediesamhället
  Brottsoffermyndigheten arrangerar tillsammans med Malmö stad en temadag på Slagthuset i Malmö fredag 21 november 2008.
 • 13 november 2008
  Särskild signalspaningsnämnd inrättas
  I dag beslutade regeringen att bilda en särskild ”signalspaningsnämnd” som ska behandla ansökningar om tillstånd att få avlyssna kabelburen kommunikation enligt den nya signalspaningslagen.
 • 13 november 2008
  25 nya ledamöter
  Vid styrelsemötet den 13 november 2008 beslöt styrelsen att anta 25 nya ledamöter av Advokatsamfundet.
 • 11 november 2008
  "Konkurserna kommer till sommaren"
  Många befarar att antal konkurser kommer att öka dramatiskt efter höstens finanskris. Men det dröjer, enligt advokat Rolf Åbjörnsson, delägare och ansvarig för Setterwalls Rekonstruktions- och Insolvensgrupp.
 • 10 november 2008
  "Ekobrotten ökar med finanskrisen"
  Ekobrotten ökar till följd av finanskrisen. Den bilden tecknas i Ekobrottsmyndighetens årliga Omvärlds- och hotbildsanalys som presenteras i dag, måndagen den 10 november.

Dela denna sida:

Välkommen till Advokatsamfundet! Webbplatsen är tyvärr inte optimerad för Internet Explorer. Du behöver en modernare webbläsare om du ska kunna ta del av hela vårt innehåll på webbplatsen.