Claes Peyron utsågs till ordinarie ledamot och Anne Ramberg till ersättare i den nämnd som får till uppgift att pröva statens stöd till kreditinstitut enligt den lag som utfärdades den 29 oktober 2008. 

Regeringen har även utsett f.d. justitierådet Bo Svensson och justitierådet Gertrud Lennander att under tiden för förordnandet vara ordförande respektive vice ordförande i nämnden.

Prövningsnämndens tre ledamöter och fyra ersättare förordnas från och med den 13 november 2008 till och med den 30 juni 2011.

Nämndens ordinarie ledamöter: Bo Svensson, Gertrud Lennander, Claes Peyron. Nämndens ersättare: Sten Andersson, Marianne Lundius, Ella Nyström och Anne Ramberg.