Migrationsverket avslog mannens begäran om asyl, samma bedömning gjorde Migrationsdomstolen. Hans advokat lovade att överklaga domen men glömde det trots upprepade påminnelser, enligt Ekot.

Då inget överklagande kom in i tid har domen om utvisning från Migrationsdomstolen vunnit laga kraft. Att missa ett överklagande i tid är en överträdelse Advokatsamfundet ser allvarligt på, och något som kan komma att tas upp i disciplinnämnden och därmed få disciplinära påföljder.

Det finns två vägar för ett ärende att nå Advokatsamfundets disciplinnämnd;

1. Den enskilde kan via en blankett på samfundets webbsida - Missnöjd med en advokat? - anmäla den advokat man anser har brustit i sin profession.
2. Ett ärende kan också tas upp i styrelsen som då beslutar om man ska hänskjuta frågan till disciplinnämnden.