Från och med den 1 november gäller nya regler för processen i allmän domstol. Bland annat filmas alla vittnesförhör i tingsrätterna. Dessutom krävs prövningstillstånd till hovrätten för fler mål.

Läs mer på Domstolsverkets webbplats!

Läs tidskriften Advokatens temanummer om En modernare rättegång!