Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Fingeravtryck i pass oroar

Sveriges Advokatsamfund har i ett remissvar angående fingeravtryck i pass påpekat det bekymmersamma i en utveckling som går mot ett allt mer omfattande övervakningssamhälle.

Advokatsamfundet ställer sig inte avvisande till förslaget om fingeravtryck i pass i sig. Men samfundet anser att även denna typ av förslag till författningsändringar – även om fingeravtrycken inte kommer att sparas i några register – måste sättas in i det större sammanhanget. Enskildas fri- och rättigheter sätts allt mer på undantag till förmån för övervakning och brottsbekämpning.

Europeiska rådet antog den 13 december 2004 en förordning om standarder för säkerhetsdetaljer och biometri i pass. Enligt förordningen och senare beslut ska medlemsländerna även låta fingeravtryck ingå i passet. Detta ska ske senast den 28 juni 2009.

Advokatsamfundet bereddes tillfälle att yttra sig i frågan genom remiss den 29 september.