- Först i juni 2009 kommer vi att se en större ökning av antalet konkurser, sa han när han talade vid ett seminarium på Setterwalls advokatbyrå i Stockholm, den 11 november.

Rolf Åbjörnsson menar att vi nu står nära kanten till en verklig kris, men att det kraftfulla agerandet från regeringar och riksbanker i såväl USA som EU kan rädda oss undan det totala fallet.

Det pågår för närvarande en febril aktivitet inom banksystemet, förhandlingar förs för att hitta lösningar. Lyckas det behöver krisen inte bli mer omfattande än den ”administrativa” krisen på 1990-talet. Men, påpekade han, konkurser är också ett utmärkt verktyg för bankerna. Så ökningen av antal konkurser kommer, försäkrade Rolf Åbjörnsson.