Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

"Konkurserna kommer till sommaren"

Många befarar att antal konkurser kommer att öka dramatiskt efter höstens finanskris. Men det dröjer, enligt advokat Rolf Åbjörnsson, delägare och ansvarig för Setterwalls Rekonstruktions- och Insolvensgrupp.

- Först i juni 2009 kommer vi att se en större ökning av antalet konkurser, sa han när han talade vid ett seminarium på Setterwalls advokatbyrå i Stockholm, den 11 november.

Rolf Åbjörnsson menar att vi nu står nära kanten till en verklig kris, men att det kraftfulla agerandet från regeringar och riksbanker i såväl USA som EU kan rädda oss undan det totala fallet.

Det pågår för närvarande en febril aktivitet inom banksystemet, förhandlingar förs för att hitta lösningar. Lyckas det behöver krisen inte bli mer omfattande än den ”administrativa” krisen på 1990-talet. Men, påpekade han, konkurser är också ett utmärkt verktyg för bankerna. Så ökningen av antal konkurser kommer, försäkrade Rolf Åbjörnsson.