Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Migrationsverket upprättar listor över lämpliga och olämpliga ombud

I dag, onsdag den 12 november, inför Migrationsverket nya rutiner kring förordnandet av juridiska ombud i utlänningsärenden. I princip innebär det att ombud som inte anses lämpliga svartlistas.

Både Amnesty och personal inom Migrationsverket har i flera omgångar vittnat om att ett antal ombud är direkt olämpliga som biträden vid prövningar i Migrationsdomstolarna, sedan de uppträtt berusade, missat överklaganden eller kommit sent med inlagor vid upprepade tillfällen. Trots det har de fått nya uppdrag.

Den omfattande kritiken ledde till en utredning som i somras lade fram ett delbetänkande. Där föreslår man att Migrationsverket tar på sig att sköta en slags certifiering av de ombud man anser vara lämpliga att agera juridiska biträden i utlänningsärenden.

I ett tidigare nummer av tidskriften Advokaten (nr 4 2008) poängterade Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson att frågan huvudsakligen handlar om ombud som inte är medlemmar i Advokatsamfundet, vilket inte är ett krav i dag. ”Tvärtom har vi många välutbildade och erfarna jurister som arbetar som offentliga biträden”, sa han då.

I dag har Migrationsverket en lista om cirka 1000 namn på juridiska ombud som anses lämpliga att åta sig uppdragen, samt en lista på hittills åtta ombud som inte anses lämpliga.

Någon praxis för vad som kommer att leda till ”svartlistning” finns ännu inte, men alla som riskerar att hamna på den listan har en möjlighet att överklaga samt efter en period begära en ny prövning. Ingen kommer heller att föras upp på listan utan att först ha blivit entledigad från sitt ärende, eller efter att ha blivit nekad att åta sig ett ärende.

Advokatsamfundet ser generellt kritiskt på att Migrationsverket, som ju är part i målen, själva utser juridiska ombud men välkomnar en prövning av dem som agerar juridiska ombud. I dagens läge ser man inte vilken institution som bättre skulle sköta den uppgiften.

Se Migrationsverkets sida om offenliga biträden här. Klicka på rubriken "Offenliga biträden" i vänsterspalt på sidan.