Den första november trädde den nya konkurrenslagen i kraft. Huvuddragen i lagen, förbuden mot karteller och mot missbruk av dominerande ställning för företag, är oförändrade.

Bland nyheterna i konkurrenslagen märks bland annat att Konkurrensverket i vissa fall får möjlighet att döma ut böter (konkurrensskadeavgift) direkt utan att gå till domstol. Det blir också tydligare regler för hur böterna ska beräknas. Det så kallade eftergiftsprogrammet, som innebär att ett företag som själv anmäler att de är med i en olaglig kartell och kan därmed slippa påföljd, blir tydligare.

En helt ny påföljd för företagsledare och företagare är näringsförbud. Tidigare har inte fysiska personer kunnat straffas för överträdelser av konkurrensreglerna, men nu blir det ändring på det.

Läs mer på Konkurrensverkets hemsida!