Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Särskild signalspaningsnämnd inrättas

I dag beslutade regeringen att bilda en särskild ”signalspaningsnämnd” som ska behandla ansökningar om tillstånd att få avlyssna kabelburen kommunikation enligt den nya signalspaningslagen.

Chefsrådman Runar Viksten utsågs till särskild utredare för att förbereda och bilda signalspaningsnämnden. Nämnden ska ansvara för tillståndsgivning enligt lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Viksten utsågs av försvarsminister Sten Tolgfors.

Den nya signalspaningslagen antogs i riksdagen den 18 juni i år, och börjar gälla från nyåret. Lagen om signalspaning föreskriver att avlyssningen endast får ske i de fall regeringen eller, enligt regeringens bestämmande, en myndighet närmare bestämt inriktningen av signalspaningen. För det senare krävs tillstånd.

I det lagförslag som riksdagen röstade igenom hette det att en domstolsliknande nämnd skulle handha tillståndsprövningarna, ett begrepp som regeringspartierna i september preciserade till domstol.

Signalspaningsnämndens uppgift blir att ansvara för tillståndsprövningarna fram till dess att den domstolen inrättas, vilket inte kommer att ske innan den 1 oktober 2009, då lagen om elektronisk kommunikation träder i kraft. Det är den lagen som ålägger teleoperatörerna att låta FRA ta del av trafikdata.

Vilken domstol som i framtiden kan få prövningarna på sin lott är ännu inte klart.