Chefsrådman Runar Viksten utsågs till särskild utredare för att förbereda och bilda signalspaningsnämnden. Nämnden ska ansvara för tillståndsgivning enligt lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Viksten utsågs av försvarsminister Sten Tolgfors.

Den nya signalspaningslagen antogs i riksdagen den 18 juni i år, och börjar gälla från nyåret. Lagen om signalspaning föreskriver att avlyssningen endast får ske i de fall regeringen eller, enligt regeringens bestämmande, en myndighet närmare bestämt inriktningen av signalspaningen. För det senare krävs tillstånd.

I det lagförslag som riksdagen röstade igenom hette det att en domstolsliknande nämnd skulle handha tillståndsprövningarna, ett begrepp som regeringspartierna i september preciserade till domstol.

Signalspaningsnämndens uppgift blir att ansvara för tillståndsprövningarna fram till dess att den domstolen inrättas, vilket inte kommer att ske innan den 1 oktober 2009, då lagen om elektronisk kommunikation träder i kraft. Det är den lagen som ålägger teleoperatörerna att låta FRA ta del av trafikdata.

Vilken domstol som i framtiden kan få prövningarna på sin lott är ännu inte klart.