Marcus Ateva
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Konsultbyrån för
Marknadsrätt AB
Kungsgatan 48
111 35 STOCKHOLM

Henrik Bellander
Mellersta avdelningen
Advokatfirman Lindahl KB
Box 1203
751 42 UPPSALA

Ann Bergström
Norra avdelningen
Advokat Lena Isaksson AB
Box 179
901 04 UMEÅ

Magnus Berterud
Stockholmsavdelningen
Bird & Bird Advokat KB
Box 7714
103 95 STOCKHOLM

Anna Björkman
Västra avdelningen
Hamilton Advokatbyrå Göteborg AB
Stora Nygatan 33
411 08 GÖTEBORG

Erik Boberg
Norra avdelningen
Advokatfirman Abersten HB
Box 428
831 26 ÖSTERSUND

Sverker Bonde
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Delphi KB
Box 1432
111 84 STOCKHOLM

Natalie Bretz
Stockholmsavdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 1711
111 87 STOCKHOLM

Joakim Brännström
Stockholmsavdelningen
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB
Box 5747
114 87 STOCKHOLM

Anna Cavalli-Björkman
Västra avdelningen
Advokat AB Liljeblad Ryberg
Kyrkogatan 24
411 15 GÖTEBORG

Fredrik Dock
Stockholmsavdelningen
Wistrand Advokatbyrå
Box 7543
103 93 STOCKHOLM

Sara Edlund
Stockholmsavdelningen
G Grönberg Advokatbyrå AB
Box 7418
103 91 STOCKHOLM

Fredrik Ehrnford
Södra avdelningen
Advokaterna Nyblom & Sarvik AB
Stortorget 17
211 22 MALMÖ

Jon Ericson
Stockholmsavdelningen
Ashurst Advokatbyrå AB
Box 55564
102 04 STOCKHOLM

Henrik Fieber
Stockholmsavdelningen
Roschier Advokatbyrå AB
Box 7358
103 90 STOCKHOLM

Hild Forsberg
Västra avdelningen
Advokatbyrån Mark-Andersch AB
Stora Nygatan 15
411 08 GÖTEBORG

Eva Forslund
Södra avdelningen
Ängagårdskonsulterna
Möllarp 3380
260 23 KÅGERÖD

Anders Fredriksson
Västra avdelningen
Juristpanelen Advokatbyrå KB
Box 9012
400 91 GÖTEBORG

Emma Fällman
Norra avdelningen
Advokatbyrån Kaiding Handelsbolag
Box 174
982 22 GÄLLIVARE

Caroline von Heidenstam
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Cederquist KB
Box 1670
111 96 STOCKHOLM

Magnus Hermansson
Södra avdelningen
Adacta Advokatbyrå AB
Box 5069
200 71 MALMÖ

Åke Hjelm
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman PreCollector AB
Box 458
101 29 STOCKHOLM

Petter Holm
Stockholmsavdelningen
Gärde Wesslau Advokatbyrå
Box 5208
102 45 STOCKHOLM

Elisabeth Hermanrud Inch
Stockholmsavdelningen
Hellström Advokatbyrå KB
Box 7305
103 90 STOCKHOLM

Terés Jonsson
Stockholmsavdelningen
Advokatbyrån Hellgren Linander KB
Box 24053
104 50 STOCKHOLM

Martin Karlsson
Mellersta avdelningen
Advokatbolaget Norman Söderberg & Co
HB
Box 1215
751 42 UPPSALA

Fredrik Lanneborn
Stockholmsavdelningen
Advokaterna Liman & Partners AB
Box 24224
104 51 STOCKHOLM

Patric Lindblom
Stockholmsavdelningen
Borgström & Bodström Advokatbyrå HB
Box 3431
103 68 STOCKHOLM

Kristoffer Löf
Stockholmsavdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 1711
111 87 STOCKHOLM

Anne-Catherine Matsson
Mellersta avdelningen
Advokatfirman Wigert & Placht AB
Box 1965
751 49 UPPSALA

Fredrik Mörner
Stockholmsavdelningen
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB
Box 5747
114 87 STOCKHOLM

Anders Nilsson
Stockholmsavdelningen
Bird & Bird Advokat KB
Box 7714
103 95 STOCKHOLM

Henrik Nilsson
Stockholmsavdelningen
Bird & Bird Advokat KB
Box 7714
103 95 STOCKHOLM

Morvarid Dorkhan Nilsson
Stockholmsavdelningen
Baker & McKenzie Advokatbyrå KB
Box 5719
114 87 STOCKHOLM

Marcus Nivinger
Stockholmsavdelningen
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB
Box 5747
114 87 STOCKHOLM

Carl Näsholm
Stockholmsavdelningen
Setterwalls Advokatbyrå
Box 1050
101 39 STOCKHOLM

Mats Ohlén
Stockholmsavdelningen
Time Advokatbyrå KB
Mäster Samuelsgatan 60, 8 tr
111 21 STOCKHOLM

Merit Persson
Stockholmsavdelningen
RydinCarlsten Advokatbyrå AB
Box 1766
111 87 STOCKHOLM

Toni Radtke
Östra avdelningen
Juristfirman Toni Radtke
Norråsvägen 2
331 35 VÄRNAMO

Gustav Sandberg
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB
Box 5244
102 45 STOCKHOLM

Andreas Stéen
Stockholmsavdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 1711
111 87 STOCKHOLM

Mårten Steen
Mellersta avdelningen
Advokatfirman Lindahl KB
Box 1203
751 42 UPPSALA

Jonas Tamm
Stockholmsavdelningen
Sju Advokater KB
Box 22016
104 22 STOCKHOLM

Anders Uhnér
Stockholmsavdelningen
Karlerö & Co Advokatbyrå HB
Box 7330
103 90 STOCKHOLM

Sara Ulfsdotter
Stockholmsavdelningen
Bird & Bird Advokat KB
Box 7714
103 95 STOCKHOLM

Göran Vejmarker
Södra avdelningen
G Vejmarker Advokatbyrå
Stuverigatan 28
261 31 LANDSKRONA

Jonas Westerlund
Norra avdelningen
Advokatbyrån Kaiding Handelsbolag
Box 112
971 04 LULEÅ

Jessika Vilhelmsson
Mellersta avdelningen
Advokatfirman Wigert & Placht AB
Box 1004
745 27 ENKÖPING

Registrerade EU-advokater
Alain Farana, fransk advokat Linklaters Advokatbyrå AB
Box 7833
103 98 STOCKHOLM

Utträdda ledamöter
Niklas Adler, Stockholm per den 1 oktober 2008
Åsa Borgardt, Stockholm per den 4 september 2008
Anna Byström, Stockholm per den 4 augusti 2008
Kaarli H Eichhorn, Bryssel per den 1 oktober 2008
Jan K A Eriksson, Uppsala per den 10 oktober 2008
Markus Granlund, Göteborg per den 1 september 2008
Petra Jansson, Stockholm per den 1 september 2008
Bengt Johansson, Växjö per den 25 september 2008
Lena Johansson, Helsingborg per den 15 september 2008
Tobias Kempas, Stockholm per den 1 oktober 2008
Axel Lidbeck, Stockholm per den 10 oktober 2008
Elisabeth Gustafsson Lövgren, Stockholm per den 28 september 2008
Anders Ohlsson, Stockholm per den 19 september 2008
Henrik Sandell, Stockholm per den 10 oktober 2008
Göran Y:son Sjöberg, Stockholm per den 10 oktober 2008
Camilla Walander, Hässleholm per den 1 september 2008
Torbjörn Widemar, Stockholm per den 14 september 2008
Johan Wigh, Stockholm per den 22 september 2008

Upphävning av EU-registrering
Charlotta Furuhjelm, Stockholm per den 10 oktober 2008

Avlidna ledamöter
Staffan Krüger, Uppsala den 30 september 2008
Per-Håkan Skoog, Limhamn den 14 september 2008
Thomas V Tullin, Landskrona den 30 juli 2008