Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

EU-kommissionen vill övervaka kreditvärderingsinstitut

CCBE: Förslaget ett hot mot advokatsekretessen

EU-kommissionen vill inrätta ett system för tillsyn över de så kallade kreditvärderingsinstituten. Kommissionen förslår bland annat att de nationella tillsynsmyndigheterna ska få tillgång till anteckningar från värderingsinstitutens kommunikation med juridiska rådgivare, till exempel advokater.

Enligt CCBE, Rådet för advokatsamfunden i EU, strider detta mot grundläggande principer om skydd för kommunikation. Dessutom står det i strid med advokatens tystnadsplikt och hans lojalitetsplikt med klienten.