EG:s beslut att frysa al Barakaats och Yassin Abdullahs tillgångar för att implementera FN:s säkerhetsråds resolutioner åsidosatte de drabbades grundläggande rättigheter, och är därför ogiltig. Det fastslog igår EG-domstolen i en dom. Domstolen ändrade därmed på Förstainstansrättens tidigare beslut.

Enligt EG-domstolen har EU-förordningarna inte tillgodosett stiftelsen al Barakaat och den saudiska affärsmannen Yassin Abdullah rätt till en verksam domstolsprövning och ett effektivt försvar. Besluten är därmed inte förenliga med EG-rätten.

EG-domstolen upphäver dock inte förordningen med omedelbar verkan, eftersom det skulle kunna skada de åtgärder som vidtagits mot terrorismen på ett oåterkalleligt sätt. EU har nu tre månader på sig att rätta till de fel som begåtts, genom att låta al Barakaat och Yassin Abdullah yttra sig och få sin sak prövad.

Läs domen på EG-domstolens webbplats!