Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nya sammansättningsregler för HD och RR föreslås

Utredare vill lätta på reglerna.

En utredning föreslår nu ändrade regler för sammansättningen av Högsta domstolen och Regeringsrätten. Utredningen vill bland annat ta bort kravet på att domstolarna ska vara indelade i avdelningar.

Utredaren vill också ge domstolarna större frihet att bestämma om sammansättningen i olika mål.Sammansättningen med fem ledamöter förbehålls prövning i sak av sådana frågor som utgör domstolens centrala rättskipande uppgifter. Vid övriga prövningar ska det enligt förslaget överlämnas åt domstolarna att bestämma sammansättningen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.

Läs utredningen.