Idag, den 6 april, presenterar EU-kommissionen sina förslag till revidering av rambeslutet om bekämpande av människohandel och rambeslutet om bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi för rådet för rättsliga och inrikes frågor.

Rådet väntas även anta ett rambeslut om förebyggande och lösning av jurisdiktionskonflikter i straffrättsliga förfaranden. Sverige är medförslagsställare.

- Det är angeläget att undvika att en person åtalas för samma sak i mer än en stat. Förslaget minskar den risken, säger justitieminister Beatrice Ask i ett pressmeddelande.

Rådet ska också diskutera förslaget till ett direktiv om ett enda ansökningsförfarande för tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta i en medlemsstat samt om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som lagligen vistas och arbetar i en medlemsstat.

Därutöver väntas frågan om vidarebosättning av före detta fångar från Guantanamo åter komma upp.

Justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström deltar i rådet för rättsliga och inrikes frågor som möts i Luxemburg.