Arbetsbördan ökade för rättsväsendet 2008 på grund av fler anmälda brott och fler misstänkta. Samtidigt höll polis och åklagare jämna steg med utvecklingen genom att klara upp fler brott än tidigare. Det visar den slutliga brottsstatistiken för 2008 som i dag offentliggörs av Brottsförebyggande rådet (Brå).

Statistiken innehåller uppgifter om det slutliga antalet anmälda brott, uppklarade brott och misstänkta personer för 2008. Enligt statistiken personuppklarades drygt 231 000 brott under 2008, vilket är cirka 8 % fler än 2007. Ökningen märktes för flertalet brottskategorier, som misshandelsbrott, butiksstöld/snatteri, bedrägeribrott, skadegörelsebrott och narkotikabrott

Till Brås statistik