Läs bland annat om hur den nya lagen om åtgärder mot penningtvätt påverkar advokaterna och om kritiken mot den nya FRA-lagen. Diskussionen om hur Europadomstolen ska räddas fortsätter på debattsidorna, och gästkrönikör är statssekreterare Magnus Graner.

Till Advokaten nummer 3/2009!