Kriminalvården har genomfört en omvårdnadsinspektion av svenska häkten. Landets samtliga 36 häkten, häktesfilialer och annex inspekterades under perioden april-oktober 2008.

Inspektionen av häktenas omvårdnadsrutiner och suicidprevention var en direkt konsekvens av ett ökat antal självmord och den uppmärksamhet i media som ett par av dessa fått.

Inspektionen utmynnar i slutsatsen att omvårdnaden på svenska häkten i stort sett är god, och att mediekritiken är överdriven.

Inspektionen visar bland annat att en övervägande majoritet av Kriminalvårdens personal är utbildad i hjärt- och lungräddning, att suicidscreening genomförs på samtliga häkten och att samverkan mellan Kriminalvården och dess sjukvårdsverksamhet är i stort sett väl fungerande.

Omvårdnadsinspektionens viktigaste kritik gäller dokumentation.

Läs mer på Kriminalvårdens hemsida!