Världssamfundet måste ta Richard Goldstones rapport om Israels militära aktion i Gaza vid årsskiftet 2008–2009 på allvar. Att man ännu inte gjort det visar att folkrättens position flyttats bakåt. Det skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, Mark Ellis, generalsekreterare i International Bar Association och Christian Åhlund, generalsekreterare i organisationen ILAC, i en debattartikel i Svenska Dagbladet idag.

Goldstones rapport publicerades i september. Enligt rapporten har inte bara Israel utan också Hamas – genom sina raketattacker mot civila mål i Israel – gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser och troligen också brott mot mänskligheten. Båda sidor uppmanas att inom sex månader utreda ett antal noggrant dokumenterade incidenter. Om så inte sker rekommenderar rapporten att FN:s säkerhetsråd ska besluta att den internationella brottmålsdomstolen övertar utredningarna

Redan före publiceringen av Goldstonerapporten hade Richard Goldstone utsetts till den första mottagaren av det nyinstiftade Stockholm Human Rights Award på grund av sin ovanliga kombination av högsta internationella juridiska kompetens och en djup omsorg om den enskilda människan. Han tar emot priset vid en ceremoni i Stockholm idag.

Läs debattartikeln!