Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

februari

  • 03 februari 2009
    Advokatsamfundet om samordning av uppgiftsinsamling Sveriges advokatsamfund har beretts tillfälle att yttra sig över Bolagsverkets och Skatteverkets förstudierapport Enklare att lämna räkenskapsuppgifter med förslag till samordnad inlämning av räkenskapsuppgifter till verken.
  • 02 februari 2009
    Advokatsamfundet om förslag till sänkt aktiekapitalkrav Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 oktober 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Aktiekapital i privata aktiebolag (SOU 2008:49).