Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Arresteringsordern utvärderad

Sveriges tillämpning av den europeiska arresteringsordern får i huvudsak godkänt av EU:s expertgrupp.

I december 2007 besökte en expertgrupp bestående åklagare från olika medlemsstater Sverige för att utvärdera Sveriges implementering av rambeslutet om en europeisk arresteringsorder. Rapporten är nu färdig och offentliggjord.

Expertgruppen konstaterar att den svenska lagstiftningen i de flesta fall ligger i linje med rambeslutet, och att de förfaranden som tillämpas i allmänhet är tillräckliga för att syftet med arresteringsordern ska uppnås.

Expertgruppen rekommenderar ändå vissa förändringar. Bland annat behöver domare och försvarsadvokater bättre utbildning om arresteringsordern. Dessutom brister rättssäkerheten på några punkter.

Den europeiska arresteringsordern antogs av EU-länderna 2002, och innebär att en medlemsstat kan begära hjälp från en annan stat med att gripa och överlämna personer som misstänks för eller dömts för brott.

Läs rapporten om arresteringsordern!