Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Indien öppnar för utländsk etablering

Den indiska regeringen öppnar upp för utländsk etablering på den juridiska marknaden.

Strax före årsskiftet röstade det indiska parlamentet igenom lagförslaget som tillåter att utländska advokater och juridiska rådgivare verkar på den indiska markanden, rapporterar brittiska Law Society.

Lagen, som togs fram redan 2006, ger indiska byråer möjlighet att forma samarbeten och partnerskap med utländska byråer, och även utländska byråer att etablera egna byråer på den indiska marknaden.

Efter lagens ikraftträdande kan såväl indiska och utländska advokatbyråer etablera sig på den indiska marknaden på villkor att minst en partner är bofast i Indien. 

Men fortfarande kvarstår flera olösta frågor, bland annat om skatter, innan den nya lagen får effekt i praktiken.