Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

JK utreder rättssäkerheten i brottmål

Initiativärende av Justitiekanslern.

Justitiekanslern inledde i maj 2004 en granskning av rättssäkerheten i brottmålsprocessen. Arbetet utmynnade i en rapport, Felaktigt dömda, i juni 2006, och avslutades med en skrivelse till justitieministern den 21 december 2006. Justitiekanslern har i september 2008 inlett ännu en utredning om rättssäkerheten i brottmålsprocessen.

Läs mer på JK:s hemsida!