Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Luckor i reglerna om ömsesidigt erkännande i brottmål

Studie från Institutet för Europastudier i Bryssel

Ömsesidigt erkännande EU-staterna emellan i brottmål är en grundprincip i det rättsliga EU-samarbetet. En studie från för Europastudier i Bryssel visar dock att det i praktiken varit svårt att förverkliga tanken. De nordiska länderna utgör ett undantag. Här har täta historiska och kulturella band, enligt forskarna bakom studien, underlättat rättssamarbetet.

Ömsesidigt erkännande i brottmål innebär att medlemsstaterna ska godta varandras rättsliga avgöranden.

Studien pekar också på luckor i reglerna om ömsesidigt erkännande, bland annat att det inte finns några gemensamma regler om rätten till försvar.

Läs studien på engelska!
Läs studien på franska!