Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Presskonferens om institutionell kris

Med anledning av att EU:s ministerråd vägrar att verkställa inte mindre än sju domstolsutslag i EG-domstolen och brittiska domstolar i fallet Folkets mujahedin (PMOI), arrangeras i dag en presskonferens med europeiska parlamentariker och jurister på Grand Hôtel i Stockholm.

I Bryssel pågår för närvarande överläggningar om en uppdatering av terrorlistan, där PMOI, domstolsutslagen till trots, står listad.

Advokat Thomas Olsson, som deltar i måndagens presskonferens, har i ett brev till regeringen krävt ett beslutsamt och kraftfullt agerande för att PMOI ska avföras från terrorlistan, då ministerrådet genom listningen kränkt PMOI:s grundläggande fri och rättigheter. PMOI har inte vid något tillfälle använt sig av terroristhandlingar och deras kamp aldrig har hotat någon demokratisk rättsstat, framhåller Thomas Olsson.

Konferensen arrangeras av kommittén ”Friends of a free Iran” vid Europaparlamentet, tillsammans med kommitténs svenska systerorganisation.

Bland deltagarna återfinns politiker och jurister från EU, som Struan Stevenson, brittisk europaparlamentariker och vicepresident för den största partigrupperingen (EEP-ED) i Europaparlamentet, Yves Bonnet, före detta chef för den franska underrättelsetjänsten (DST) och tidigare medlem av franska nationalförsamlingen, Antonio Stango, chef för människorättsorganisationen Helsinki Watch i Italien samt sekreterare i kommittén In Search of Justice som samlar 2 000 parlamentariker från hela EU.