I dag utses före detta hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt till utredare av lagregler om skadestånd från staten när myndigheter inte följer konventionen.

Utredaren ska först göra en analys av Europadomstolens domar. Därefter ska det utformas lagregler som anger när svenska domstolar ska döma staten att betala skadestånd för konventionsbrott. Förutsättningarna för statens ansvar ska tydligt kunna utläsas av lagen.

En särskild fråga som ska utredas är skadeståndskrav som grundar sig på att riksdagen eller regeringen gjort fel. Sedan lång tid har en specialregel skyddat staten från skadeståndskrav grundade på fel av riksdagen och regeringen. Utredaren ska överväga om det inte är dags att avskaffa den begränsningen och ge riksdag och regering samma ansvar som andra myndigheter.

Utredningen är, enligt ett pressmeddelande från justitieminister Beatrice Ask, ett steg på vägen till att Sverige tar ett ökat ansvar för att Europakonventionen följs, utan att medborgare ska behöva vända sig till Europadomstolen.