– Det pågår en ”braindrain”, där högt begåvade kvinnor och jurister från olika etniska minoriteter lämnar advokatbyråerna. Branschen måste lösa det problemet.

Deltagare i Advokat i framtidens första lunchträff.
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg hälsar välkommen till Advokat i framtidens första lunchträff.

Det sa professor David B. Wilkins från Harvard Law School, som gästade projektet Advokat i framtidens första lunchträff den 5 maj. Närmare 60 unga biträdande jurister och advokater hade samlats i Advokatsamfundets hus för att träffa varandra och lyssna på den inbjudne föreläsaren. Temat för Wilkins föredrag var "Inclusive Leadership: Diversity and the Bar", och väckte stor uppskattning.

David B. Wilkins arbetar med en stor studie där 4 500 amerikanska jurister följs under tio år från sin examen (JD). Resultaten är inte färdiga ännu, men allt tyder på att kvinnor tjänar mindre och har svårare att bli delägare i advokatbyråerna än män. Samma situation gäller för jurister från olika etniska minoriteter i förhållande till den vita majoriteten. Studien tyder också på att många jurister som börjar på advokatbyråer ganska snabbt lämnar dem, för en karriär i näringslivet eller i den offentliga sektorn.

David B. Wilkins
Professor David B. Wilkins

Flykten från advokatbyråerna och den sneda fördelningen mellan män och kvinnor och olika befolkningsgrupper är, och kommer allt mer att bli, ett problem för branschen, påpekade Wilkins. Dels för att all forskning visar att mångfald i sig ger bättre kvalitet på det arbete som utförs. Dels för att advokatbyråerna förlorar många begåvade advokater genom den ”braindrain” som pågår.

David B. Wilkins gav i sitt föredrag också förklaringar till den pågående snedrekryteringen. Man behöver inte alls tala om rasism eller sexism, menade han. Det räcker att konstatera att vi människor helst väljer dem som liknar oss själva.
– Det gör inte delägaren till en dålig person, bara mänsklig. Men strategin blir ett problem i ett samhälle med allt större mångfald, sammanfattade Wilkins.

I diskussionen talas det enligt David B. Wilkins ofta om att kvinnor ”bara slutar” på advokatbyråerna. Ska man kunna ändra på detta gäller det att se att dessa kvinnor faktiskt agerar rationellt utifrån de förutsättningar som råder.
– Det är en komplicerad dynamik. I USA har vi ännu inte hittat någon lösning å problemet, men det måste vi göra, sa Wilkins, som också pekade på att klienterna ställer allt större krav på mångfald när de handlar upp advokattjänster. Advokatsamfunden, i såväl USA som Sverige och andra länder, spelar också en viktig roll för att driva på utvecklingen mot större mångfald, påpekade han.

De unga juristerna kan enligt David B. Wilkins inte räkna med att advokatbyråerna snabbt löser problemen. De som finns i toppen av byråerna gynnas nämligen av systemet.
– Ni måste förstå vad som pågår. Och acceptera inte det, uppmanade han åhörarna.

David B. Wilkins gav också två konkreta råd för hur man som biträdande jurist eller nybliven advokat kan förbättra sin egen position på byrån:

  • Håll reda på vad dina kolleger på byrån får för uppdrag och begär att själv få bra uppdrag som kan ge ny kunskap och viktiga erfarenheter.
  • Odla dina nätverk så att du får information och hjälp av andra, även på andra byråer.

Gårdagens lunch var den första inom projektet Advokat i framtiden. Den följs av en cocktailträff på Advokatsamfundet den 8 juni, och ytterligare luncher i Stockholm under hösten. Vid träffen berättade också Anna Hellron och Henrik Fieber om projektet Advokat i framtiden. De båda ingår i det råd som knutits till projektet.

Läs mer om Advokat i framtiden på tidskriften Advokaten webbplats!

Ett större reportage om David Wilkens forskning och föredrag kommer i Advokaten nr 5.