Syftet med sammanslagningen av länsrätterna är att skapa en hållbarare organisation med hög kvalitet och god effektivitet.  För att säkerställa kvaliteten bör domstolarna få ett högre målunderlag än vad länsrätterna har i dag.

Sammanslagningen skapar också bättre möjligheter till specialisering, med ökad kvalitet i dömandet och mer effektiv målhantering.

– Genom förslaget tar regeringen ett helhetsgrepp som skapar en långsiktigt hög kvalitet och effektivitet i domstolarna, säger justitieminister Beatrice Ask i ett pressmeddelande.

Länsrätterna föreslås också framöver kallas förvaltningsrätter, och ändringarna är tänkta att träda i kraft den 15 februari 2010.

Sammanslagningen av länsrätterna kommer att se ut som följer:

  • Stockholm + Gotland = domstol i Stockholm
  • Uppsala + Västmanland = domstol i Uppsala
  • Göteborg + Halland + delar av Vänersborg = domstol i Göteborg
  • Örebro + Värmland = domstol i Karlstad
  • Dalarna + Gävleborg = domstol i Falun
  • Västernorrland + Jämtland = domstol i Härnösand
  • Östergötland + Södermanland = domstol i Linköping
  • Jönköping + Mariestad + delar av Vänersborg = domstol i Jönköping
  • Kronoberg + Blekinge + Kalmar = domstol i Växsjö

Inga förändringar föreslås för länsrätterna i Västerbottens län, Norrbottens län och Skåne län.

Advokatsamfundets remissvar angående Länsrättsutredningen

Länsrättsutredningen från Domstolsverket