Det är för att klara nuvarande och kommande ärendeökningar som Åklagarmyndigheten uppskattar att man behöver ytterligare 356 miljoner kronor i budgeten fram till år 2012. Det framgår av myndighetens budgetunderlag som lämnades över till regeringen måndagen den 2 mars.

Under de senaste fem åren har inflödet av brottsmisstankar till åklagare ökat med cirka 16 procent. Åklagarnas arbetsbelastning har varit mycket hög under en längre tid med arbetsmiljörisker som följd, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Man räknar med att ärendeökningen kommer att fortsätta de kommande åren. Enligt gemensamma beräknar inom rättsväsendet kommer ökningen att ligga på cirka 30 procent mellan 2007 och 2012. Därför yrkas 42 miljoner kronor för att klara den ökningen. Till stor del beror ökningen på att antalet poliser blivit och blir fler.

Drygt hälften av de 356 miljonerna - 173 miljoner kronor - yrkas för år 2010, varav  60 miljoner för att nå balans mellan nuvarande uppgifter och resurser.

Åklagarmyndigheten yrkar också medel för att kunna fortsätta och utveckla satsningen mot den grova organiserade brottsligheten, samt för satsningar mot ungdomsbrott, ekobrott samt vålds- och sexbrott mot kvinnor och barn.

Ladda ner Åklagarmyndighetens budgetunderlag för 2010-2012.