Undersökningen visar att förtroendet ökade för domstolarna, för åklagarna och även Kriminalvården, samt att förtroendet för polisen ligger kvar på samma förhållandevis höga nivå som tidigare.

Dock hade invånarna i Blekinge en markant lägre andel stort förtroende för polisen än riksgenomsnittet, enligt undersökningen, sannolikt till följd av det så kallade Rödeby-fallet där en 50-årig man sköt en 15-årig pojke till döds.

–  Vi kan inte säga säkert att det beror på händelserna i Rödeby men man kan rimligen anta det. Och även om förtroendekapitalet för Polisen i huvudsak är högt är det något som är skört och därför måste vårdas. Det visar inte minst diskussionen om Polisen den senaste tiden, säger Jan Andersson, generaldirektör på Brå.

I riket i stort sade sig sex av tio tillfrågade ha ett högt förtroende för polisen. För åklagare och domstol hade varannan ett högt förtroende. Förtroendet för att rättsväsendet behandlar brottsutsatta väl är förhållandevis lågt, enligt undersökningen, 37 procent, medan polisen får 57 procent på samma fråga.

Ladda ner Brå:s rapport Nationella trygghetsundersökningen 2008 här.