Mars månads Hildarymöte invigde Advokatsamfundets nya hörsal när kommunikologerna Marianne Eriksson och Elaine Iggström gav Hildorna  nycklar till en hållbar karriär.

Läs mer.