Fyra av hovrättens medarbetare kommer att hålla i intervjuerna som bland annat kommer att beröra den service som hovrätten gett och om hur brukaren uppfattat rättegången.

Medverkan är frivillig och inga personuppgifter kommer att registreras i samband med intervjuerna. Intervjuerna kommer att utföras under perioden 17 mars till 3 april 2009.

Läs mer om hovrättens arbete med bemötandefrågor här.