Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Intervjuer av brukare i Svea Hovrätt

Svea Hovrätt kommer under våren att genomföra intervjuer med målsägande, tilltalade, vittnen samt parter i tvistemål, s.k. brukare, för en undersökning om bemötandefrågor.

Fyra av hovrättens medarbetare kommer att hålla i intervjuerna som bland annat kommer att beröra den service som hovrätten gett och om hur brukaren uppfattat rättegången.

Medverkan är frivillig och inga personuppgifter kommer att registreras i samband med intervjuerna. Intervjuerna kommer att utföras under perioden 17 mars till 3 april 2009.

Läs mer om hovrättens arbete med bemötandefrågor här.