Journalister ska ha sökt den intagne upprepade gånger, vilket den intagne informerades om - men personalen underlät att ta namn och nummer varpå den intagne inte hade någon möjlighet att återkomma till de som sökt honom, rapporterar tidningen Journalisten.

Anstalten har tidigare fått flera JO-anmälningar, bland annat anmäldes så sent som i februari förhållandet att intagna på två av anstaltens paviljonger inte tillåts tala i telefon i enrum med sina advokater. De intagna på paviljong D och E hänvisas istället till vaktkuren där de får tala med sina advokater med kriminalvårdens personal närvarande.  

Det är inte förenligt med grundläggande rättigheter att inte få tala med sin advokat i enrum, påpekade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg då.

Läs artikel ur Advokaten nr 2 2009.