Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

JO-kritik mot Tidaholmsanstalten

Tidaholmsanstalten har återigen kritiserats av JO, den här gången gäller det att man låtit bli att vidarebefordra telefonmeddelanden till en intagen.

Journalister ska ha sökt den intagne upprepade gånger, vilket den intagne informerades om - men personalen underlät att ta namn och nummer varpå den intagne inte hade någon möjlighet att återkomma till de som sökt honom, rapporterar tidningen Journalisten.

Anstalten har tidigare fått flera JO-anmälningar, bland annat anmäldes så sent som i februari förhållandet att intagna på två av anstaltens paviljonger inte tillåts tala i telefon i enrum med sina advokater. De intagna på paviljong D och E hänvisas istället till vaktkuren där de får tala med sina advokater med kriminalvårdens personal närvarande.  

Det är inte förenligt med grundläggande rättigheter att inte få tala med sin advokat i enrum, påpekade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg då.

Läs artikel ur Advokaten nr 2 2009.