Ett 60-tal advokater och biträdande jurister från Stockholmsbyråerna deltog i mötet, som hölls i samband med en lunch, fredagen den 6 mars.

Rubriken för mötet, ”Regeringens jakt på Internetpiraterna”, var egentligen missvisande, menade statssekreteraren.

–  Ipred, fildelningslagen borde kallas "rättighetsskyddslagen". För det är vad det handlar om. Det handlar om att skydda äganderätten, sa han. 

Efter den 1 april, när Ipred-lagen träder i kraft, kommer det typiskt sett att räcka med en enda uppladdning av ett upphovsrättsskyddat verk för att upphovsrättsinnehavaren ska kunna begära ut identiteten bakom ett IP-nummer. Vid nedladdning krävs sannolikt en större omfattning, sa Magnus Graner.

Upphovsrättsinnehavaren måste söka tillstånd hos en domstol (tingsrätt) för att kunna begära ut identitetsupplysningen från Internetleverantören. Sannolika skäl krävs för att domstolen ska ge tillstånd.  Vad ”sannolika skäl” innebär – om det till exempel räcker med att visa på en skärmdump – överlämnas till rättstillämpningen att avgöra. 

Även frågan om hur långt kontrollansvaret sträcker sig – om innehavaren av en IP-adress står ansvarig för vad någon annan gör via den uppkopplingen - blir en fråga som får avgöras i rättstillämpningen. Men, gissade Magnus Graner, då det rör sig om en civilrättslig process kan ansvaret komma att sträcka sig längre än i motsvarande straffrättsliga processer.

Regeringen avser att utreda hur lagen tillämpas, inte minst för att kontrollera så att branschen inte ”använder kanoner för att skjuta mygg”. Lagen är avsedd för att reglera intrång i stor omfattning, åtminstone när det gäller nedladdning.

–  Om lagstiftningen används på ett sådant felaktigt sätt kan lagstiftaren backa bandet, konstaterar Magnus Graner, och tillade att regeringen tror att branschen har intresse av att agera på ett schysst sätt, eftersom de torde vilja värna sina kunder som åtminstone potentiellt sett är desamma som de som fildelar.

I det stora hela var Magnus Graner nöjd med lagen, som fått en i hans ögon rimlig och teknikneutral utformning.

Riksdagen tog beslut om Ipred-lagen.

Advokatsamfundets remissvar om Ipred-lagen.

Regeringens proposition om Ipred-lagen.