CCBE konstaterar att 2009 är ett stort år för Europa, med val till parlamentet, utseendet av en ny kommission och svenskt ordförandeskap. Därför vill CCBE passa på att göra befintliga och kommande beslutsfattare medvetna om vikten av en god balans mellan grundläggande rättigheter och säkerhet inom rättsområdet på europeisk nivå.

CCBE:s fyra förslag för att förbättra rättssäkerheten inom EU:

  • bilda en avdelning med övergripande ansvar för rättsliga frågor inom EU-kommissionen
  • garantera rätten till förtroliga samtal med advokat
  • se till att skydda misstänktas och åtalades rätt i brottmålsprocessen
  • skapa en bättre balans i lagstiftningen kring terrorism och organiserad brottslighet

Anne Birgitte Gammeljord, ordförande för CCBE, säger i ett pressmeddelande att hon hoppas att förslagen ska bidra till ett bättre balanserat rättssystem inom EU.

Läs CCBE:s manifest här.