1 januari 2006 fanns totalt 141 100 oavgjorda mål i Sveriges domstolar, 1 januari 2009 var siffran 125 600 mål. Balansen hade alltså minskat med 15 500 mål, trots att antalet inkommande mål ökat med 16 300 mål mellan 2006 och 2008.

Även handläggningstiderna har minskat under samma tid. 2006 avgjorde tingsrätterna 75 % av tvistemålen (exklusive familjemål) inom 7,8 månader. Motsvarande siffra för 2008 var 6,6 månader. Handläggningstiderna för brottmål och för mål vid förvaltningsdomstolarna har också klart förbättrats under 2008, i vissa fall med en hel månad.

Sveriges Domstolar har sedan 2006 satsat extra resurser på att kunna avgöra målen snabbare utan att ge avkall på rättssäkerheten. De extra resurserna har främst satsats på personalförstärkningar, men också på att effektivisera arbetsprocesserna. Varje domstol har i samarbete med Domstolsverket gjort en bedömning av vilka insatser som behövts just där.

Domstolsverket konstaterar på sin webbplats att det trots de minskade handläggningstiderna fortfarande är många mål som inte avgörs inom rimlig tid. Fortfarande är också handläggningstiderna totalt sett fortfarande för långa.

Läs mer på Domstolsverkets webbplats!