För en tid sedan överlämnade Grundlagsutredningen sitt betänkande. Vad blev det? Tidskriften Advokaten har studerat förslaget till ny regeringsform och frågat såväl utredare som andra experter om de nya, föreslagna spelreglerna för rättsstaten Sverige.

Läs mer.