Beläggningsprognoserna på landets anstalter innebär ett behov av ytterligare 1 818 platser i fängelse och häkte fram till år 2012, enligt  det budgetunderlag som Kriminalvården lämnat till regeringen. Antalet inkomna brottmål till domstolarna beräknas öka från dagens 86 300 till 104 000 mål, år 2012.

Den största klientökningen beräknas ske 2011 och 2012 som en följd av den sammanlagda effekten av genomförda effektivitetsökningar i hela rättskedjan och reformer till längre strafftider.

Flera av Kriminalvårdens fastigheter måste renoveras och i vissa fall byggas om, vilket i några fall kräver årslånga evakueringar.

Kriminalvården kommer att satsa på en förbättrad utbildning av sin personal. Ingen, inte ens vikarier, ska från och med våren 2009 sakna basutbildning, heter det i budgetunderlaget där man också föreslår en förlängd och fördjupad grundkurs – en ettårig utbildning med teori och praktik varvat.

Utöver utbildning av personalen och ut- och ombyggnad av anstalterna listar Kriminalvården sex prioriteringar:

  1. Ökad sysselsättning med yrkesutbildning för de intagna
  2. Antalet intagna som genomgår brotts- och missbruksprogram ska öka
  3. Fängelser och häkten ska vara narkotikafria
  4. Fortsatt utveckling av verkställighetsplanen
  5. Fortsatt hög säkerhet och god ordning
  6. Utbyggd verksamhet för män som döms för våld och sexuella övergrepp mot kvinnor

Läs Kriminalvårdens budgetunderlag här.