Enligt det nya förslaget ska deltagare i en ordningsstörande folksamling kunna transporteras längre bort eller under en längre tid än vad som hittills varit möjligt. Men detta utvidgade avlägsnande får inte innebära att rörelsefriheten för deltagarna inskränks i mer än två timmar.

Förslaget överensstämmer med den lagrådsremiss som regeringen beslutade om för några veckor sedan, och som då rapporterades om på Advokatsamfundets webbplats, se här.

Läs Advokatsamfundets remissvar här.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli i år.